Решения за вашия бизнес

Работни заплати и персонал

Ние предоставяме цялостен пакет услуги за всички процедури при наемането на персонал по трудови и извънтрудови правоотношения...

Счетоводно обслужване

Екипът ни извършва цялостно обхващане на счетоводно-административните процеси в предприятието съгласно приложимите счетоводни стандарти... 

Данъчни консултации и данъчно представителство

Притежаваме богат и дългогодишен опит в консултациите и съветите по въпроси от данъчното и трудово законодателство...

Финансови отчети

Ние предоставяме за нашите клиенти специално приложение на услугата зa публикуване на ГФО чрез интернет...

Акценти

  • 1
  • 2
  • 3

Екипът

Придобили сме дългогодишен опит в областта на счетоводството, данъчното законодтелство и администриране на човешките ресурси. Предлагаме индивидуални и гъвкави решения изцяло насочени към нуждите на клиента. Предоставяме професионални специализирани данъчни консултации и данъчно представителство, счетоводно обслужване и финансова отчетност, цялостно управление на процеса при работните заплати на наетия персонал.

Новини