Счетоводно обслужване

Екипът ни предоставя цялостно обхващане на счетоводно-административните процеси в предприятието. Извършва  текущо счетоводно отчитане съгласно действащото законодателство и приложимите счетоводни стандарти. Подготвя и изпълнява всички процедури по ДДС отчетността и Интрастат. Процедира цялостната годишна счетоводна отчетност – подготовка на годишни финансови отчети, подаване на отчетите и справките за нуждите на статистиката, изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации, публикуване на отчети в Търговския регистър. Извършва електронно и физическо представителство пред органите на НАП, НОИ, ГИТ, Търговски регистър и други държавни и общински административни органи.