Данъчни консултации и данъчно представителство

Имаме богат и дългогодишен опит в предоставянето консултации и съвети по въпроси от данъчното, трудовото и осигурителното законодателство. Извършваме процедури по регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Предлагаме цялостно представителство пред органите на приходната администрация, НОИ, ИА ГИТ по възникнали процедури, въпроси и казуси. Имаме експертността за анализ и оценка на данъчни актове, ревизионни доклади и актове на приходната администрация. Подготвяме и окомплектоваме документи по контролни производства на приходната администрация, НОИ и ИА ГИТ.