Независим финансов одит

Според българското законодателство на задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на средните и големите предприятия, предприятията от обществен интерес, средните и големите групи предприятия, както и част от малките предприятия.


За удобство на нашите клиенти работим съвместно с екип професионалисти, предлагащи квалифицирани услуги в областта на независимия финансов одит. Те предоставят висикокачествени одит услуги и ангажименти за изразяване на сигурност.