За нас

ОПМ Бизнес Сълюшънс ЕООД е счетоводна къща с повече от 10 години успешно развитие в сферата на счетоводните услуги и данъчните консултации. Ние предлагаме индивидуални и гъвкави решения изцяло насочени към нуждите на клиента. Предлагаме професионални специализирани данъчни консултации и данъчно представителство, счетоводно обслужване и финансова отчетност, цялостно администриране на работните заплати на наетия персонал.

Нашата мисия
Е да даваме сигурност на нашите клиенти да развиват успешно техния бизнес.

Нашата цел
Е да създаваме добавена стойност за нашите клиенти чрез качествено управление и оптимизиране на счетоводно-административните процеси, които влияят на ежедневната работа.

Нашите задачи
Предлагаме идеи и решения за организация на бизнес процесите въз основа на професионалните знания на нашия екип.